Yabancı Personel Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma İzni

Çalışma izni alınmadan, yabancı uyruklu bir şahsın ülkemizde çalışması yasal olarak mümkün değildir. Çalışma izni başvurusu, uzmanlık gerektiren ve titizlikle hazırlanması gereken bir süreçtir. Para ve zaman kaybı yaşamamak için çalışma izinleri başvurusu sırasında danışmanlık hizmeti almak sizin faydanıza olacaktır. Uzman kadromuzla bu süreci en etkin şekilde yönetip en kısa sürede sonuçlandırmaktayız.

Çalışma İzni Nedir?

Yabancı Personel Çalışma İzni;

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların veya yabancı

uyruklu vatandaş çalıştırmak isteyen kişi ya da firmaların
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alması
gerektiği, yabancının Türkiye’de çalışabilme
standartlarına uygunluğunun onaylandığı bir belgedir.


İşveren Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Faaliyet Belgesi
 • Turistik tesisler için Turizm İşletme Belgesi
 • Şirketin En Son Sermaye ve Ortaklık Durumunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son Yıla Ait Olan Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Tarafından Onaylanan Vergi
 • Levhası
 • E-imza ve KEP üzerinden yetkilendirme

 Çalışan Tarafından Temin Edilecek Belgeler

 • Yurtiçi başvurusu için en az 6 aylık ikamet izni
 • Pasaport kopyası
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi kopyası
 • 1 vesikalık fotoğraf

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Yabancı Çalışma izni www.turkiye.gov.tr üzerinden Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi’ne giriş yapılarak gerçekleştirilir. Başvuru yabancının kendisi tarafından değil işveren veya yasal temsilcisi tarafından yapılır.
Çalışma İzni Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları 01.01.2019 tarihi itibari ile değişikliğe uğramıştır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.
Bu nedenle Çalışma Bakanlığı’nca düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kağıt bedeli alınacaktır.
6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni
muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.
Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan bütün çalışma izni başvurularında çalışma izni harç tutarı ve değerli kağıt bedeli alınacaktır.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI

Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 761,10 TL (Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir) Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır). Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1,522.20 TL Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 2,283.30 TL Süresiz Çalışma İzin Belgesi 7,612.70 TL Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 283,20 TL

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (Bakanlıkça düzenlenen her bir çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinden, alınacak olan değerli kağıt bedeli) 89,00 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan yabancı
çalışma izni için ADL Danışmanlıktan her türlü desteği alabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni İle İlgili Sık Sorulan Sorular
Çalışma İznine İkamet Süresi Bitmeden Ne Kadar Önce Başvurmalıyım?

Yasa gereği çalışma iznine başvurmanız için en az 6 aylık ikamet izni alınmış olması gereklidir, fakat bu başvuru yaptığınız zaman ileriye dönük 6 aylık ikamet izni olması gereklidir anlamına gelmemektedir. Önemli olan alınmış olan ikamet izninin süresi olup ne kadar kaldığının bir önemi yoktur. Başvurunun ikamet süresi bitmeden yapılması yeterlidir.
Kısaca özetlersek elinizde toplam süresi en az 180 gün olan ikamet izni var ise iznin son günü bile başvuru yapabilirsiniz, ama size verilen izin 179 gün ve daha az ise başvuru yapma hakkınız yoktur.

Kimler Yabancı Çalışma İzni Alabilir?

Türkiye’de 6 ay ve üzeri ikamet izni alan veya yurt dışından Türkiye’de çalışmak niyetinde olan ama her iki durumda da çalışacağı iş yeri belli olan veya bağımsız çalışma izin koşullarını sağlayan her yabancı başvuru yapabilir ve izin alabilir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki daha önceden işlenmiş olan fuhuş, kaçak giriş, hırsızlık, sahte evlilik vb. adli suçlar izin başvurularının olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.

Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

Süreli Çalışma İzni: Bakanlık tarafından uygun görüldüğü durumlarda ilk başvuruda en fazla 1 yıl süreyle alınabilir. Uzatmalarda aynı iş yerinde olmak kaydıyla +2 yıl, aynı iş yerinde 3 yılı tamamlayanlar ise aynı meslekte olmak kaydıyla +3 yıl başvuru yapılabilir.
Süresiz Çalışma İzni: Yabancıları koruma kanunu çerçevesinde verilmiş olan uzun süreli ikamet sahipleri, Türkiye’de en az 8 yıldır yasal olarak ikamet izni ile bulunanlar veya en az 8 yıldır yasal çalışma izni almış olanlar süresiz çalışma iznine başvurabilir.
Bağımsız Çalışma İzni: Ülkeye belli bir katkı sağlayacak şekilde yatırım yapacak olan ve Türkiye’de en az 5 yıldır aralıksız ikamet edenler bağımsız çalışma iznine başvurabilir.

Çalışma İzni Alacak Firmanın Asgari Şartları Nelerdir?

 • Yabancı uyruklu çalıştıracak firmanın ödenmiş sermayesinin (kuruluş sermayesi ile karıştırılmamalıdır) en 100.000 TL olması gerekir.
 • Firmada çalışacak her bir yabancı için ayrı ayrı 5 Türk sigortalı çalışan olmalıdır. 1 yabancı için 5, 2 yabancı için 10 Türk ve katları şeklinde.
 • İzin isteyen yabancı firma sahibi ise şirket içerisindeki sermayesinin maddi değeri en az 40.000 TL olmalı, payı ise en az yüzde 20 ve üzeri olmalıdır.

Çalışma İzni Almak İçin KEP Hesabı Zorunlu mudur?

25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir.
Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

Çalışma İzni Almak İçin Elektronik İmza Zorunlu mudur?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı,bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

Çalışma İzni Alınan Yabancı Uyruklu Çalışanların SGK Kaydı Nasıl Yapılır?

Yurtiçinden yapılan başvurularda çalışma izni başlangıç tarihini izleyen 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK sigortalı girişinin, en az Bakanlığa beyan edilmiş ücret üzerinden, yapılması zorunludur.
İşten ayrılan veya görevine hiç başlamayan yabancının 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslekler Var mıdır?

Aşağıda yer alan mesleklerde yabancı çalıştırılamaz.
a. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
b. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
c. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
d. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
e. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
f. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
g. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
h. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
i. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 inci maddesi gereğince)
j. Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi
gereğince)

0262 641 31 21