Bir İş Başarısı için Birlikte Çalışın

Hakkımızda

ADL Danışmanlık olarak; işadamları örgütleri, kamu niteliğindeki meslek örgürleri ve özel sektör firmalarında çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra firmaların; faaliyetlerine, Ar-Ge çalışmalarına, Uluslararası ticaret çabalarına ve yatırımlarına yardımcı olmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için çıktığımız yolda “Kocaeli’nin Akredite Danışmanlarla” hizmet veren İlk Danışmanlık Firması olduk. 

İşletmeleri, İşletme Danışmanlığıyla ilişkilendirilmiş  metoduyla daha rekabetçi hale getiriyoruz.

Türkiye’nin rekabet gücüne, rekabet üstünlüğü kazandırdığımız firmalarla katkıda bulunmak vizyonumuzdur.
Hakkımızda
0262 641 31 21